Kortkartellet

KORTKARTELLET
Every poster has a story


Kortkartellet grundades av Christina Muff med visionen att skapa unika stadskartor med egen design. Efterhand utvecklades detta till att också omfatta grafiska motiv som Christina designade. Idag så består sortimentet av unika posters för det moderna hemmet och mångfalden är stor. 

Besök www.kortkartellet.dk